Chlazení vody

Hlavní prioritou současného průmyslu se stále více stává optimalizace výrobních nákladů. Tyto potřeby vedou k využití chladné vody jako zdroje, který je schopen zjednodušit, vylepšit a urychlit výrobní proces. Chladná voda umožňuje snížení času na ochlazení finálního produktu a tím významně přispívá k růstu produktivity a ke zlepšení kvality výrobku. Použití chladné vody k chlazení strojů vede ke zlepšení jejich výkonu a prodloužení jejich životnosti.

Voda je nejčastěji používanou látkou pro odstranění nebo přenos tepelné energie z tělesa nebo do tělesa, a to bez ohledu na to, zda je v pevném, kapalném či plynném skupenství. Pro to, že je voda nejběžněji užívaným médiem, existuje mnoho důvodů. Především není nebezpečná, je snadno dostupná a má vysokou tepelnou kapacitu (tj. schopnost uchovat energii ve formě tepla).

Nejlepším řešením vodního chlazení je uzavřený chladicí okruh, který umožňuje stálé zabezpečení požadovaného průtoku s nulovými objemovými ztrátami a bez rizika porušení hygienických předpisů, které se neustále zpřísňují. Chladicí voda v uzavřeném okruhu cirkuluje tak, že nejprve vstupuje do spotřebiče, kterému odebírá teplo a plní tak svoji chladicí funkci, načež přechází do chladicí jednotky, kde se ochlazuje a je připravena na opakovanou cirkulaci. Použití uzavřeného okruhu dále umožňuje snadnější kontrolu kvality vody a v případě potřeby její jednoduché doplňování.

Výběr systému chlazení pro konkrétní pracovní podmínky závisí v první řadě na požadované teplotě vody. Jestliže procesu postačuje teplota vyšší než je maximální teplota okolního vzduchu, pak může být na chlazení použito vzduchem chlazených chladičů nebo chladicích věží. Tyto systémy postavené na bázi chlazení vody okolním vzduchem jsou, pokud vyhovují, samozřejmě úspornější. Pokud je ale požadována nižší teplota chladicí vody, než je maximální teplota okolního vzduchu, optimálním systémem je chlazení vody chladící jednotkou, která zajišťuje ochlazení vody na požadovanou teplotu s vysokým stupněm přesnosti, a to bez ohledu na teplotu okolí. Vřazením oběhového čerpadla a zásobní nádrže do konstrukce zařízení činí z chladicí jednotky kompaktní stroj, který nejen ochlazuje vodu, ale zároveň zajišťuje její neustálou cirkulaci v uzavřeném okruhu.

Chlazení

 

Aktuality

Eshop

Prodej pístových kompresorů, hadic, příslušenství, techniky stlačeného vzduchu...

Ke stažení