Naše společnost umožňuje svým zákazníkům využít při nákupu kompresorů a dalšího zařízení výhodných splátek či leasingu. Zákazníkovi to umožní pořídit novou technologii bez výrazného zatížení jeho finančního rozpočtu a zároveň využít z pohledu nákladů optimalizace svého účetnictví. Rovněž si nový provozovatel je schopen objednat takové zařízení, které opravdu vyhovuje jeho dlouhodobým potřebám a nemusí se ohlížet na krátkodobý nedostatek finančních prostředků a tím i krátkodobé řešení jeho problému.

Spolupracujeme s několika z předních leasingových společností v České republice. Konkrétní společnosti pro konkrétní případ volíme podle ekonomiky klienta a předmětu leasingu. Jsme schopní přizpůsobit a najít finanční řešení téměř pro každého klienta.

Nabídka komplexních leasingových služeb je určena podnikatelům i právnickým osobám.

Splátkový prodej zařízení

Kupující si sjedná s naší společností JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. rozsah dodávky, technické, cenové a ostatní podmínky dodávky zvoleného zařízení. Leasingová společnost koupí zařízení, a na základě další kupní smlouvy jej prodá kupujícímu na splátky za upravenou cenu. Úprava ceny představuje úrokové náklady spojené s financováním. Daňovým dokladem je faktura, jejíž součástí je splátkový plán s uvedením výše a termínů jednotlivých splátek.

Finanční leasing zařízení

Zákazník si sjedná se společností JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. rozsah dodávky, technické, cenové a ostatní podmínky dodávky zvoleného zařízení. Leasingová společnost koupí zařízení a na základě leasingové smlouvy jej pronajme zákazníkovi. Zákazník splácí zařízení dle splátkového kalendáře, který je součástí leasingové smlouvy. Po skončení leasingu prodá leasingová společnost zařízení zákazníkovi za symbolickou cenu 1000,- Kč

Samozřejmostí je řada různých variant určitého druhu financování, tak aby si zákazník mohl vybrat tyto služby přesně podle svých potřeb.

Do standardní nabídky patří:

  • nízký leasingový koeficient
  • doba trvání smlouvy až 60 měsíců
  • mimořádná splátka již od 20%
  • individuální posouzení všech obchodních případů 

Obecné podmínky leasingu

Doba trvání leasingu je obvykle 36 měsíců (u kompresorů 72 měsíců kvůli odpisové skupině), aktivní splácení muže být podle dohody stanoveno i na období kratší, např. 12, 24 nebo 36 měsíců, nebo období delší, např. 48 měsíců. Záloha na splátky nájemného je zpravidla stanovena na 10-60% z pořizovací ceny předmětu leasingu s přihlédnutím k možnostem klienta.

Pojištění leasingu je standardně součástí leasingových splátek. Po ukončení leasingu je vlastnictví předmitu převedeno na nájemce.

Klient musí vždy předložit ke schválení:

  • kopii OP
  • kopii výpisu z obch. rejstříku nebo živnostenský list
  • kopii registrace DIČa, pokud je plátcem
  • kopii výpisu z bank. účtu
  • ekonomiku za poslední dva roky

Zajišťujeme cenově výhodné pojištění předmětu leasingu. Nabízíme finančně a organizačně výhodné podmínky s individuálním přístupem a bohatou zkušeností v oboru.Obchodní zástupci leasingové společnosti jsou připraveni Vás navštívit a projednat s Vámi konkrétní podmínky leasingové smlouvy.

 

 

 

Aktuality

Eshop

Prodej pístových kompresorů, hadic, příslušenství, techniky stlačeného vzduchu...

Ke stažení