Proč měřit spotřebu stlačeného vzduchu?

Při návrhu kompresorové stanice je potřeba vzít v úvahu několik aspektů. V případě stavby nového výrobního závodu vychází projektant z údajů o spotřebě vzduchu dodavatelů technologie, která vzduch potřebuje ke svému provozu. Pokud se jedná o rekonstrukci stávajícího zdroje, je možné vycházet z výkonnových parametrů stávajících kompresorů. Mnohem efektivnější způsob je však změření spotřeby a výroby stlačeného vzduchu. Pokud máme přehled o celkové spotřebě výrobního závodu, jsme schopni navrhnout optimální nový zdroj s ohledem na co nejvyšší efektivitu a spolehlivost výroby stlačeného vzduchu. Tím lze ušetřit i statisíce korun ročně a vyvarovat se případným problémům s předimenzovaným či naopak poddimenzovaným zdrojem vzduchu.

Jak měření probíhá a co vám poskytne?

Nabízíme nejmodernější technologii měření spotřeby stlačeného vzduchu. Jsme schopni měřit zároveň průtok vzduchu rychlostní sondou, tlak v systému a elektrickou spotřebu až osmi instalovaných kompresorů současně. Výstupem je 50-ti stránkový protokol s komletní analýzou stávajícího stavu a se simulací navrhovaného stavu. Tím jako zákazník získáte přesné údaje o tom, kolik vzduchu vyrábíte, kolik vás jeho výroba stojí a kolik můžete ušetřit náklady instalací například komprsoru s plynulou regulací.

Cenové podmínky:

Cena měření je v závislosti na rozsahu, mistě měření a doby jeho trvání už od 2 000 Kč. Zpracujeme Vám nabídku na vhodné řešení výroby a úpravy stlačeného vzduchu pro Váš provoz včetně přehledu výhod a kalkulace úspor na provozních nákladech vynaložených na stlačený vzduch. V případě realizace nové kompresorové stanice naší firmou bude poplatek za měření odečten z kupní ceny zařízení (měření bude zdarma).

Kontaktujte nás a ušetřete finanční prostředky!

Ukázka VÝSLEDNÉHO PROTOKOLU:

Navržení vhodných kompresorů jako zdroj stlačeného vzduchu:

(V simulaci můžeme zadat několik variant a zjistit náklady na každou variantu osazení kompresorovny.)

Výsledek měření:

Simulace zásobování stlačeným vzduchem - POROVNÁNÍ 
A) SKUTEČNÝ STAV – náklady na stlačený vzduchu se stávající kompresorovnou:

B) SIMULACE – náklady na stlačený vzduchu s novou kompresorovnou vybavenou stroji dle našeho doporučení:

(Ukázka z výsledku skutečného měření u našeho zákazníka. Políčko „Náklady na energii všech kompresorů“ ukazuje rozdíl v nákladech na stlačený vzduch Současná kompresorovna versus Nová kompresorovna. Úspory jsou výrazné.)

Požadavky na přípravu měření:  

Abychom mohli provést měření, je potřeba aby zákazník zajistil následující:

  1. Přístup k elektrickým přívodům jednotlivých kompresorů
  2. Elektrickou zásuvku 230V/50 Hz pro napájení měřící aparatury
  3. Připojovací místo pro tlakový snímač (např. na vzdušníku nebo na potrubí – ventil,
  4. rychlospojka...)

Výsledky měření stlačeného vzduchu - vzor 1:

  1. analýza stávajícího stavu a výpočet nákladů na stlačený vzduch se současnou kompresorovnou:
  2. simulace vhodného řešení do budoucna a výpočet nákladů na stlačený vzduch po optimalizaci (s novou kompresorovnou):

Výsledky měření stlačeného vzduchu - vzor 2:

  1. analýza stávajícího stavu a výpočet nákladů na stlačený vzduch se současnou kompresorovnou:
  2. simulace vhodného řešení do budoucna a výpočet nákladů na stlačený vzduch po optimalizaci (s novou kompresorovnou):

pdf Měření stlačeného vzduchu - analýza, vzor 1 (1,05 MB  PDF)

pdf Měření stlačeného vzduchu - analýza, vzor 2 (908,62 kB  PDF)

pdfMěření stlačeného vzduchu - simulace, vzor 1 (133,98 kB  PDF)

pdfMěření stlačeného vzduchu - simulace, vzor 2 (134,73 kB  PDF)

Aktuality

Eshop

Prodej pístových kompresorů, hadic, příslušenství, techniky stlačeného vzduchu...

Ke stažení