Jasně zářící hvězda
Sušič PoleStar se zrodil po téměř čtyřiceti letech zkušeností společnosti DH HIROSS s výrobou a provozem zařízení na úpravu stlačeného vzduchu. Již od chvíle, kdy byl sušič PoleStar uveden na trh, se jeho zdokonalená konstrukční koncepce stala referenčním kritériem pro technické hodnocení kondenzačních sušičů v celosvětovém měřítku. Nová technická řešení zajišťují zvýšení spolehlivosti a zlepšení provozních parametrů, které přiblížily sušič PoleStar ještě blíže k dokonalosti. To se týká zejména zvýšení maximální vstupní teploty vzduchu do sušiče na 60°C a maximální teploty okolí, která může dosahovat až 50°C, a to při snížení energie spotřebované chladícím kompresorem.

Sušiče PoleStar pracují s vynikající charakteristikou rosného bodu plně v souladu s normami ISO 7183. PoleStar je zařízení ekologického charakteru, neboť standardně u všech modelů využívá chladivo šetrné k životnímu prostředí a všechny použité materiály lze po skončení jejich životnosti recyklovat. POLESTAR je řešením pro stále náročnější požadavky dnešního průmyslu.

Kondenzační sušiče Polestar

Přednosti

 • Unikátní výměníkový systém DryPack
 • Využití spirálových kompresorů
 • Optimální charakteristika rosného bodu
 • Ohleduplnost k životnímu prostředí, nízká spotřeba energie
 • snadná obsluha a údržba

Špičkové parametry
Jedinečný systém pro odstranění kondenzátu s výměníky DryPack umožňuje dosažení velmi nízkého rosného bodu. Konstrukce odlučovače (demisteru) zaručuje kvalitní odloučení kondenzátu i při sníženém průtoku vzduchu. Horko-plynový obtokový ventil se samoregulačním provozem zajišťuje řízení výkonu chladícího okruhu od 0 do 10 %. Díky tomuto prvku sušič pracuje vždy na optimálních provozních parametrech, a to i za velmi rychle se měnících podmínek.

Minimální provozní náklady

Systém DryPack a použití spirálových kompresorů s sebou přináší minimální spotřebu energie, přičemž úspora v porovnání s klasickými sušič ije až o 30 %. Chladivo R407 C nabízí úsporu energie až 10 % ve srovnání s jinými chladivy. Dalších úspor je dosažením bohatě dimenzovaných výměníků vzduch-vzduch, které jsou součástí všech modelů.Pohotovostní funkce (Cold Mass), která je součástí elektronického řízení s řídícím mikroprocesorem, přináší úsporu energie při provozu v tomto režimu až 80%.

DRYPACK: srdce sušiče PoleStar

Srdcem sušiče PoleStar je výměníkový systém DryPack. Jeho nerezavějící konstrukce zhotovená z jediného pájeného celku bez propojovacího potrubí je velice kompaktním řešením poskytujícím vysokou míru spolehlivosti. Pro stavebnicové uspořádání výměnikového systému (skládající se až ze 6 paralelně řazených výměníků DryPack) není nutné zajišťovat žádnou údržbu, ale ani revizní knihy tlakových nádob. Skutečné tajemství výměníku DryPack však spočívá v jeho patentem chráněném provedení, které má oproti ostatním podobným výměníkům mnohé výhody. Jedinečným prvkem konstrukce je uspořádání výměníku vzduch-vzduch, výparníku a odlučovače kondenzátu do jedné řady, což umožňuje proces známý jako průběžné aktivní odlučování. Kondenzát je odstraňován okamžitě a průběžně po celé délce výměníku, což s sebou přináší užitné hodnoty jako je maximální účinnost a zaručeně nízký rosný bod. Tomuto procesu dále napomáhají velmi široké a krátké vzduchové mezery způsobující malou průtočnou rychlost vzduchu a tím nízkou tlakovou ztrátu.

 

 1. Vstup vzduchu
 2. Výměník vzduch - vzduch
 3. Výparník
 4. Odlučovač kondenzátu (demister)
 5. Výstup kondenzátu
 6. Výstup vzduchu
 7. Vstup chladiva
 8. Výstup chladiva
 9. Čidlo rosného bodu (v průtoku vzduchu)

 

Aktuality

Eshop

Prodej pístových kompresorů, hadic, příslušenství, techniky stlačeného vzduchu...

Ke stažení