ÖWAMAT
Separátory kompresorových kondenzátů nové generace s lepší účinností

Separátory ÖWAMAT se staly standardním vybavením kompresoroven a v průběhu let byly napodobeny nejedním výrobcem ale tyto napodobeniny se nikdy originálu nevyrovnaly. Nyní jsou separátory ÖWAMAT opět o výrazný krok před konkurencí.

Nyní přichází na trh s novými separátory, které jsou též určeny k separaci kompresorových kondenzátů, nejsou již na bázi aktivního uhlí, nýbrž je použitá nová technologie filtrace.
Standardem je to, že výrobce investuje nemalé finanční prostředky do certifikace svých produktů. ÖWAMAT je jediným certifikovaným separátorem kompresorových kondenzátů na českém trhu.

Funkce separátorů ÖWAMAT 

Funkce zařízení zaručuje kvalitní e ekonomický proces v separaci neemulgovaných kompresorových kondenzátů.
Kondenzát je pod tlakem přiváděn z odváděčů kondenzátu do separátoru ÖWAMAT® přes adapter s možností více připojení do odlehčovací komory 1. Velké a těžké nečistoty jsou zachyceny ve sběrači 2 pod touto komorou a kondenzát otvory vytéká bez turbulencí do předseparační nádrže 3. Zde dochází ke gravitačnímu oddělení oleje na povrch vody a následně jeho přetečení nastavovacím potrubím do kanystru na olej 4 (součást dodávky). Předčištěný kondenzát z předseparační nádrže je přiváděn kanálkem do dvoustupňové filtrace. Nejprve prochází předfiltrem 5, kde jsou zachyceny zbytkové olejové kapky a následně protéká hlavní speciální filtrační náplní 6, kde dochází ke konečnému dočištění aby mohla být vypouštěná voda odvedena např. do kanalizace.

    

Výměna filtrů je velmi rychlá a jednoduchá, můžete ji díky speciální konstrukci provést tzv. čistou rukou.

Výměna krok1

Výhody separátorů ÖWAMAT

ÖWAMAT® = kvalitní a bezpečné oddělení olej-voda (pro neemulgované kompresorové kondenzáty)

 1. Jednoduchá instalace
 2. Kvalitní materiály a zpracování
 3. Vysoká spolehlivost
 4. Bez potřeby elektrické energie
 5. Rychlá návratnost investice

Hlavní přednosti oproti konkurenčním separátorům

 • nová dvoustupňová filtrace
 • olejový přepad zajištěn uzávěrem proti přetečení (ne pouze volně položená hadice)
 • kvalitní výlisek tělesa separátoru (nedochází k nafouknutí, případně k prasknutí)
 • standardně dostává sada referenční vzorek zákalu v provedení 10 a 20 mg/l
 • možnost signalizace „alarm“ na vzdálené pracoviště
 • možnost instalace topného tělesa
 • jediný certifikovaný separátor na trhu

Výkonnosti a rozměry ÖWAMAT 1O, 12, 14,15,16

Výkonnosti a rozměry ÖWAMAT 11

Design:

 • jednokomorový systém bez předseparační nádrže
 • OEKOSORB – nová filtrační technologie
 • další - viz obrázky

Zajímavost:
možné objednat i s referenčním zakalením 5 mg/l

Technické detaily:


Textové chyby a změny vyhrazeny.

 

 

 

 

Aktuality

Eshop

Prodej pístových kompresorů, hadic, příslušenství, techniky stlačeného vzduchu...

Ke stažení