ÖWAMAT

Separátory kompresorových kondenzátů - čisté a bezpečné oddělení oleje a vody
Rozhlédněte se ve své kompresorovně. K úplnému vybavení kompresorovny patří kromě kompresoru, tlakové nádoby a kondenzační sušičky také plně automatizovaný odvaděč kondenzátu a…systém pro úpravu kondenzátu.

Proč separovat olej od vody?
Pokud vypouštíte neupravený kondenzát do kanalizace, povrchových vod nebo jen tak vyléváte, vystavujete se riziku vysoké pokuty, neboť naše zákony to zakazují. Pokud jej shromažďujete a necháváte odborně likvidovat je to sice správný, avšak zastaralý a dražší způsob. Separátor je dobré použít i pokud máte vlastní ČOV (zejména biologickou), do které nesmí přitékat většinou větší množství minerálních či jiných olejů než 20 mg/l.

Proč používat právě ÖWAMAT?
ÖWAMAT je řadu let osvědčený, trvale dále rozvíjený odlučovací systém oleje a vody pro kompresorové kondenzáty a tak jako odváděče BEKOMAT je nejpoužívanější v Evropě. Od počátku roku 2008 se ÖWAMAT zásadně odlišuje od konkurentů a to zcela novou, dvoustupňovou, filtrační technologií.

Pouze ÖWAMAT+OEKOSORB (originální filtr s testovací plombou BEKO) Vám zaruční kvalitní úpravu kondenzátu.

Proč i Vy potřebujete systém pro úprav:
Kondenzát se skládá často z 99% vody a jen z 1% oleje. Proto se vždy více vyplatí úprava kondenzátu na místě, než jeho shromažd’ování a nákladná likvidace odbornými firmami. I v případě používání čistírny odpadních vod (ČOV) by do těchto nemělo přitékat více než 20 mg/l minerálního oleje. Řešení: ÖWAMAT®.

Bezpečnost je Váš předpoklad:

  • velký olejový přepad pro sraženiny oleje 
  • žádné zpětné vzlínání oleje ve filtru 
  • dvojitá kontrola filtru: integrovaný hladinový hlásič a optický referenční zákal pro srovnání vzorků 
  • hlášení poruchy na dispečinku prostřednictvím alarm  senzoru 
  • zajištění proti proniknutí oleje do kanalizace

Šetřeme naše životní prostředí:
ÖWAMAT® je řadu let osvědčený, trvale dále rozvíjený odlučovací systém oleje a vody pro disperzní kondenzáty. Protože splňuje rozhodující zákonné předpisy, je možný odvod očištěné vody do kanalizace bez problémů, bezpečná úprava je zaručena. Zkoušeno a schváleno Stavebním institutem v Berlínu (SRN). 
ÖWAMAT® upravený k připojení, lze obdržet v 6 konstrukčních velikostech, je prostorově nenáročný a snadno použitelný. Při použití v oblastech, které jsou ohroženy mrazem, zajišt’uje oddělené vytápění úpravu bez problémů. 
Možnost min. 4 připojení. Topné těleso jako příslušenství pro:
ÖWAMAT® 2-8 
ÖWAMAT® 5R 
ÖWAMAT® 8

Funkční postup: Vaše záruka pro úpravu kondenzátu za výhodnou cenu
Kondenzát obsahující olej se dostává pod tlakem do  patentované odlehčovací komory v ÖWAMAT®. Tam dochází ke snížení tlaku, aniž by docházelo k rozvíření v odlučovací nádrži. Ve vyjímatelné zachycovací jímce nečistot se shromažd’ují pevné znečištěné látky, které jsou přivedeny kondenzátem. V odlučovací nádrži se usazuje pomocí gravitačního odlučování olej na povrchu a vede se olejovým přepadem, který je výškově přestavitelný, do záchytné nádrže, zabezpečené proti přetečení (součást dodávky). Takto předčištěný kondenzát protéká adsorpčním filtrem 
(ÖWAMAT® 6 a 8 má dva adsorpční filtry). Předřazený filtr váže zbylé olejové kapky na svůj materiál, adsorpční filtr zadržuje poslední olejové části.

Postup účinku v přehledu


Postup účinku v přehledu 

  1. Nádrž na zachycení nečistot zadrží pevné 
  2. nečistoty 
  3. Usazování lehčího oleje na povrchu 
  4. Přední filtr 
  5. Adsorpční filtr

Technická data:
Rozšířené údaje o výkonu pro ÖWAMAT:
Testy výkonu a naše dlouholeté zkušenosti na trhu nám umožňují nové výkonové zařazení pro ÖWAMAT®. Zohlednění celosvětových klimatických oblastí zapříčinilo vylepšení současných dimenzí přístrojů. K výkladu odvaděčů kondenzátu v regionu se prosím orientujte na tři klimatické zóny:

Zelená – suché a studené klima (např. severní Evropa, Kanada, sever USA, střední Asie)

Modrá – mírné klima (např. střední a jižní Evropa, střední Amerika)

Červená – vlhké tropické klima (např. jihovýchodní asijské přímořské regiony, Oceánie, oblast Amazonky a Konga)

Rozměry:

Textové chyby a změny vyhrazeny.

Aktuality

Eshop

Prodej pístových kompresorů, hadic, příslušenství, techniky stlačeného vzduchu...

Ke stažení